Topp Vinordic vingård kategorier

Tävlingskategorier & prisklasser 2023

Rött vin

Vitt vin

R1. -69 kr/75 cl
R2. 70–79 kr/75 cl
R3. 80–89 kr/75 cl
R4. 90–99 kr/75 cl
R5. 100–119 kr/75 cl
R6. 120–139 kr/75 cl
R7. 140–159 kr/75 cl
R8. 160–179 kr/75 cl
R9. 180–199 kr/75 cl
R10. 200–249 kr/75 cl
R11. 250–299 kr/75 cl
R12. 300+ kr/75 cl

Svenskt rött vin på flaska*
SRV1. 100+ kr/75cl

Rött boxvin
RB1. -199 kr/3 liter
RB2. 200-249 kr/3 liter
RB3. 250 kr+ /3 liter

V1. -69 kr/75 cl
V2. 70–79 kr/75 cl
V3. 80–89 kr/75 cl
V4. 90–99 kr/75 cl
V5. 100–119 kr/75 cl
V6. 120–139 kr/75 cl
V7. 140–169 kr/75 cl
V8. 170–199 kr/75 cl
V9. 200–249 kr/75 cl
V10. 250+ kr/75 cl


Svenskt vitt vin på flaska*
SVV1. 100+ kr/75cl

Vitt boxvin
VB1. -199 kr/3 liter
VB2. 200-299 kr/3 liter
VB3. 300+ kr /3 liter


Ekologiskt rött vin

Ekologiskt vitt vin

REKO1. -79 kr/75 cl
REKO2. 80–99 kr/75 cl
REKO3. 100–129 kr/75 cl
REKO4. 130+ kr/75 cl

VEKO1. -79 kr/75 cl
VEKO2. 80–99 kr/75 cl
VEKO3. 100–149 kr/75 cl
VEKO4. 150+ kr/75 cl

 

NYHET! Ekologiskt rött boxvin NYHET! Ekologiskt vitt boxvin
REKB1. 180kr+ /3 liter VEKB1. 180kr+ /3 liter


NYHET! Hållbart val - rött vin NYHET! Hållbart val - vitt vin
HVR1. 100+ kr/75 cl  HVV1. 100+ kr/75 cl 

Mousserande (OBS! Endast torra och halvtorra viner)

Champagne

M1. -89 kr/75 cl
M2. 90–129 kr/75 cl
M3. 130–199 kr/75 cl
M4. 200+ kr/75 cl

C1. -300 kr/75 cl
C2. 301-400 kr/75 cl
C3. 401-600 kr/75 cl
C4. 601+ kr/75 cl


Rosé mousserande/champagne

Rosévin på flaska

RMC1. -99 kr/75 cl
RMC2. 100–249 kr/75 cl
RMC3. 250+ kr /75 cl

RO1. -79 kr/75 cl
RO2. 80–99 kr/75 cl
RO3. 100+ kr/75 cl

Rosé boxvin

Alkoholfria fruktdrycker**

ROB1. 150+ kr/3 liter

A1. 40+ kr/75 cl

Med svenskt vin menar vi att vinet är framställt av vindruvor som är odlade i Sverige.

**Alkoholfria fruktdrycker som finns tillgängliga för HoReCa-branschen, eller på Systembolaget, kan vara med och tävla.

OBS! Om inte tillräckligt många bidrag anmäls till en prisklass kan prisklasser komma att slås samman. (Minsta antal anmälda per prisklass är fem.)

OBS 2! Om inte tillräckligt många bidrag anmäls till kategorierna Svenskt rött vin respektive Svenskt vitt vin så förs de som anmälts över till motsvarande kategori för övriga världen.