Topp Vinordic vingård kategorier

Tävlingskategorier & prisklasser 2020

Rött vin Vitt vin
R1. – 69 kr/helflaska V1. – 69 kr/helflaska
R2. 70-79 kr/helflaska V2. 70-79 kr/helflaska
R3. 80-89 kr/helflaska V3. 80-99 kr/helflaska
R4. 90-99 kr/helflaska V4. 100-129 kr/helflaska
R5. 100-119 kr/helflaska V5. 130-199 kr/helflaska
R6. 120-139 kr/helflaska V6. 200+ kr/helflaska
R7. 140-179 kr/helflaska
R8. 180-249 kr/helflaska Ekologiskt rött vin
R9. 250+ kr/helflaska                                              REKO1. – 79 kr/helflaska
                                                                                REKO2. 80-99 kr/helflaska 
NYHET! Svenskt rött vin*                                     REKO3. 100-129 kr/helflaska                           
SRV1. 100+ kr/helflaska                                         REKO4. 130+ kr/helflaska

Ekologiskt vitt vin NYHET! Svenskt vitt vin* VEKO1. – 79 kr/helflaska SVV1. 100+ kr/helflaska VEKO2. 80-119 kr/helflaska VEKO3. 120+ kr/helflaska Rött box-vin RB1. – 199 kr/3 liter Rosévin RB2. 200-249 kr/3 liter
RO1. – 79 kr/helflaska RB3. 250 kr+ /3 liter RO2. 80-99 kr/helflaska RO3. 100-139 kr/helflaska Vitt box-vin
RO4. 140+ kr/helflaska VB1. – 199 kr/3 liter VB2. 200+ kr /3 liter Rosé boxvin
ROB1. 150+ kr/3 liter Champagne
C1. – 300 kr/helflaska C2. 301-400 kr/helflaska Mousserande C3. 401-700 kr/helflaska
(OBS! bara torra & halvtorra viner)
C4. 701+ kr /helflaska M1. – 89 kr/helflaska
M2. 90-129 kr/helflaska Alkoholfria fruktdrycker M3. 130+ kr/helflaska A1. 50+ kr/helflaska

Rosé mousserande/champagne
RMC1. – 99 kr/helflaska
RMC2. 100-249 kr/helflaska
RMC3. 250-449 kr/helflaska
RMC4. 450+ kr/helflaska

* Med svenskt vin menar vi att vinet är framställt av vindruvor som är odlade i Sverige.