Fredrik Eriksson

 

Fredrik Eriksson arbetar aktivt för en attraktiv arbetsplats

GastroNord samlar aktörer från hela restaurangnäringen under ett och samma tak där kunskapsutbyte, affärer och relationer står i fokus. Idag präglas branschen tyvärr av hög personalomsättning vilket gör det svårt att rekrytera personal som vill stanna i yrket. Denna negativa trend vill krögaren Fredrik Eriksson vända och uppmanar hela branschen att ta krafttag för att skapa attraktiva arbetsplatser.

Krögaren Fredrik Eriksson driver både restaurangen på Nationalmuseum och Långbro Värdshus. Under sina många år som krögare har han byggt upp sitt varumärke samtidigt som han har arbetat hårt med att minska personalomsättningen på sina restauranger. Han delar gärna med sig av sina erfarenheter kring hur man skapar en attraktiv arbetsplats för sina anställda.

– Att arbeta strukturerat är viktigt för trivselfaktorn och här ligger ett stort ansvar på arbetsgivaren att hålla ordning och reda. Om det inte finns strukturerade arbetssätt är det väldigt lätt att stressen kommer i kapp, speciellt inom vår bransch. För att minska personalomsättningen behöver vi ta oss tid för de nyanställda så att de känner sig välkomna och förstår arbetsgången och vilka mål vi strävar efter, säger Fredrik Eriksson.

– Det innebär allt ifrån att vi hälsar ordentligt på varandra när vi kommer till att vi äter frukost tillsammans varje morgon. Kan man stärka relationerna mellan de anställda ökar trivselfaktorn och fler vill stanna kvar, menar Fredrik Eriksson.

Skapa trygghet för dina anställda

Fredrik Eriksson arbetar med mjuka värderingar och använder olika metoder för att skapa trygghet och bra arbetsvillkor. Hans verksamheter är medlemmar i Visitas branschorganisation och alla anställda har kollektivavtal – trygghet är av yttersta vikt för att vara en attraktiv arbetsgivare, understryker han.

Fredrik har även skapat Krogkoden, ett verktyg för att anställda på ett lättillgängligt sätt ska veta vad de har för rättigheter. Här listas allt från rätten till föräldraledighet till vilka datum som lönerna betalas ut.

Uppmuntra aktiviteter som stärker laget

– Vi vill uppnå en stark team-känsla och det är viktigt att uppmuntra till aktiviteter som för personalen närmare varandra, exempelvis vinlotterier, studieresor och idrottsaktiviteter som alla kan delta i. Det handlar om att skapa en arbetsplats där människor har roligt och känner sig delaktiga, hävdar Fredrik Eriksson.

GastroNord håller dörrarna öppna 5 – 7 april 2022 och är en fantastisk möjlighet att möta branschen på en och samma plats.