Hur mår våra hav egentligen?

Hitta oss på kartan
Havet täcker 70% av jordens yta och möter idag utmaningar som är svåra att greppa. Vad innebär övergödning, ett varmare klimat samt mindre och färre fisk för det ekosystem som finns i havet idag? Fisk, något lika självklart som havet de simmar i möter också idag utmaningar som gör att vi inte längre kan ta den för givet. Havet kommer alltid finnas kvar, men vad är ett hav utan torsk? Sannolikt ett helt annat hav – i en skepnad vi inte känner igen eller mår bra av.

Gårdsfisk

C08:24