Mer lokal mat på hyllorna i dagligvaruhandeln

Hitta oss på kartan

Vi har i detta projekt tittat på hur vi kan öka möjligheten för våra matföretagare att sälja sina produkter till dagligvaruhandeln. I projektet har vi tittat på möjligheter och goda exempel, både från Sörmland och andra delar av landet. Vi har fördjupat oss i vilka utmaningar och hinder som finns, men också lösningar.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland har projektledaren Rocco Gustafsson undersökt hur olika företag inom dagligvaruhandeln ställer sig till lokal mat, Rocco presenterar och konkreta lösningar för vi ska se fler lokala produkter på hyllorna i dagligvaruhandeln. Det blir inspirerande, roligt och lärorikt. 

Medverkande:
Rocco Gustafsson
, projektledare, Sörmlands Matkluster
Jenny Gullstrand, projektledare, Sörmlands Matkluster

Rocco och Jenny_320x200

Seminariet är kostnadsfritt, du behöver dock anmäla dig för att säkra en plats. Det gör när du registrerar dig för entrébiljett, i biljettshopen >>

Värd:
Sörmlands matkluster är en ekonomiskförening i Sörmland med 160 medlemsföretag där vår gemensamma utgångspunkt är att lokalt producerad mat lägger grunden för bra kvalitet. Ett ställningstagande vi med stolthet oupphörligt arbetar för. Läs mer på matkluster.se

Seminariesal T4