Workshop – Forma förutsättningarna för framtidens hälsosamma matsystem tillsammans med PUSH

Hitta oss på kartan

Under hösten 2023 beviljades transformationsplattformen PUSH (Platform for User-centric Sustainable Healthy through food) stöd från Vinnova, med syftet att vända den negativa trenden av allt mer matrelaterad ohälsa. PUSH ska därför samla matsystemets alla aktörer bakom en gemensam mission – att 2035 främjar matsystemet ett friskt liv för alla.

Nu bjuder projektgruppen in alla intresserade representanter som är på plats under GastroNord till att delta i rundabordssamtal för att identifiera gemensamma systemrelaterade utmaningar – men också möjligheter – som behöver adresseras för att missionen ska bli verklighet. 

Medverkande:
Amanda Allvin, projektledare, Livsmedelsakademin
Anna Jörnvi, vice ordförande, Dietisternas Riksförbund
Anna Lindelöw Mannheimer, ordförande, Frisk Mat

 

Amanda_Anna_Anna_320x200

Workshopen är kostnadsfri, du behöver dock anmäla dig för att säkra en plats. Det gör när du registrerar dig för entrébiljett, i biljettshopen >>

Värd:
Frisk Mat är en ideell förening vars hjärtan klappar för att maten i maten som serveras i vård, skola och omsorg ska ses som en folkbildnings- och folkhälsoinsats – som i det långa loppet kan avlasta sjukvården. I vårt arbete ser vi också en tydlig koppling mellan vad vi vill åstadkomma med Frisk Mat och de politiska målen i Agenda 2030. Vår vision om ett samhälle där mat inom skola, vård och sjukhus är näringsrik skulle bidra till både bättre hälsa, jämlikhet och miljö.


Seminariesal T3