FoodJams - så kan inslag av svenskodlade baljväxter öka i skolmåltider

Hitta oss på kartan

I projektet FoodJams har fördelarna med svenskodlade baljväxter sammanställts. Visste du att bönor som odlas i Sverige har 8 gånger lägre klimatpåverkan än en tetra med bönor från Italien? Eller att det finns starka vetenskapliga bevis för att baljväxter har en positiv effekt på vår hälsa?

Konceptet har tagits fram tillsammans med fyra skolor, där vi diskuterat, lagat mat och utvärderat. Resultatet är ett webbaserat material för kunskap och inspiration som innehåller filmer, recept, praktiska tips och mycket mer. 

Välkommen på denna workshop om hur svenskodlade baljväxter kan bli dagliga inslag i skolrestaurangers serveringar. För klimatet, för hälsan, för ekonomin och för den biologiska mångfalden.

Medverkande:
Maria Ivansson,
verksamhetsledare, Klimatkommunerna

Maria Ivansson_320x200

Workshopen är kostnadsfri, du behöver dock anmäla dig för att säkra en plats. Det gör när du registrerar dig för entrébiljett, i biljettshopen >>

Värd:
Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Föreningen har sedan starten 2003 vuxit till att gemensamt representera över 5 miljoner invånare.


Seminariesal T3