Vill vi minska matsvinnet?

Hitta oss på kartan
Gästerna har återvänt till restaurangerna efter pandemin och fler måltider där innebär mer matsvinn. Nya undersökningar av livsmedelsbranschen visar på betydligt mer avfall och förluster än tidigare anat. Men i de svenska hushållen minskar matsvinnet år efter år. Är vi som jobbar professionellt med mat redo för ett större ansvar i att minska svinnet?


Medverkande:
Sara Sundquist
, hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen
Johan Hultèn,
kansliet, Samarbete för minskat matsvinn, IVL Svenska Miljöinstitutet

Sara och Johan_320x200

 

Moderator:
Ingela Stenson/Ulla Karlström.

Ingela Stenson_Ulla Karlström_320x200

 

C02:18 - Matscenen