Elever kan behöva dubbelt så mycket mat under skoldagen

Hitta oss på kartan

Elever befinner sig upp till 60% av sin vakna tid i skolan, men Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan säger att en skollunch bör ge ca 30% av dagsbehovet av energi och näring. Därutöver skriver Livsmedelsverket att det kan vara "en fördel om skolan tillhandahåller frukost på morgonen." Det finns alltså utrymme för skolan att servera frukost, men långt ifrån alla gör det och det finns idag ingen lag som kräver det. Beräkningar som LRF Mjölk har låtit göra visar att det blir svårt att få en skollunch att nå upp till tillräckliga mängder näringsämnen, särskilt om man inte har mjölk istället för vatten som måltidsdryck. 

Kajsa Asp och Paula Frösell, båda legitimerade dietister, diskuterar vad de ser skulle krävas för att skolmaten ska matcha elevernas behov av energi och näring under hela dagen, och för att förbättra deras förutsättningar att äta sig mätta, må bra och prestera i skolan.

Medverkande:
Kajsa Asp Jonsson
, leg dietist och författare, huvudsekreterare i Skolmatskommissionen
Paula Frösell, leg dietist

Kajsa o Paula_320x200
Foto på Kajsa taget av fotograf Katja Ragnstam.

Moderator:
Ingela Stenson/Ulla Karlström.

Ingela Stenson_Ulla Karlström_320x200

 

C02:18 - Matscenen