Branschföreningen för Storköksleverantörer diplomerar nyexaminerade Certifield Food Service Professionals

Hitta oss på kartan

Branschföreningen för Storköksleverantörer, BFS, driver sedan ett antal år tillbaka CFSP eller ”Certified Food Specialist Professional” i Sverige och har diplomerat 113 studenter hittills.

Utbildningen är internationell och ger studenten ett bevis på dennes kunskap och kompetens om storköksbranschen. Utbildningen innehåller ämnen som till exempel den internationella storköksindustrin, hygien och livsmedelssäkerhet, beredning och tillagning, utrustning och maskiner samt utformning av storkök och restauranger. Idag kommer vi att diplomera 13 elever.

Medverkande:
Henrik Jansson, direktör med ansvar för Branschföreningen för storköksleverantörer, BFS

Henrik Jansson_320x200

 

Moderator:
Ingela Stenson/Ulla Karlström.

Ingela Stenson_Ulla Karlström_320x200

 

C02:18 - Matscenen