Digitalisering och en dynamisk arbetsmarknad – fyra röster om framtiden

Med teknikens framfart följer stora förändringar på arbetsmarknaden. Hur kommer det se ut i framtiden? Hur kommer ny teknik och nya digitala lösningar påverka vår arbetsmarknad, oss människor och vår vardag? Vad för slags kompetenser och färdigheter behöver vi rusta oss med för att leda, inte ledas? Vad behöver vi som arbetsgivare tänka på för att kunna ta emot och välkomna nya idéer, lösningar, företag och nya sätt att arbeta.

Värd: Urvalet Executive, som är en av Lounge Expos partners bjuder in kunder och kollegor till en dialog om de utmaningar alla beslutsfattare i hotellbranschen står inför.

Paneldeltagare:
Elin Öberg Mårtenzon, VD, Tengi AB
Johanna Danielsson, partner och vVD, Kairos Future
Sylvia Nylin, VD, Svenska Möten
Alex Tidgård, Assessio

Elin Öberg Mårtenzon är vd på Tengai AB – en HR-Tech startup som tagit fram ett rekryteringsverktyg i form av fysisk social AI-intervjurobot: Tengai.
Redan idag intervjuar Tengai kandidater på flertalet företag och organisationer i Sverige och hjälper dem att hitta rätt kompetens genom att se bortom de sökandes utseende, kläder, dialekt, ålder och kön.


Johanna Danielsson är partner och vVD på Kairos Future, ett företag som sedan 1993 hjälper sina kunder att förstå och forma framtiden. Johanna har 20 års internationell erfarenhet av analys- och konsultverksamhet och har hjälpt hundratals organisationer att ta vara på de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen och andra omvärldsförändringar innebär.