Hur attraherar man morgondagens arbetskraft?

Hitta oss på kartan
Att hitta och behålla kompetent personal kan vara en utmaning för företag. Finns det stora geografiska skillnader vad gäller kompetensförsörjningen och finns det skillnader mellan företag av olika storlekar?

Utbildningsutbudet är ytterligare en av nyckelfaktorerna bakom näringens kompetensförsörjningsutmaningar. Utöver ny personal med rätt kompetens behövs även kompetensutveckling för
befintliga anställda. Det kan handla om alltifrån generell affärsmässig kompetens, kompetens för att möta nya utmaningar till branschspecifika behov inom till exempel ledarskap, bokningssystem och validering. 

Medverkande:
Per Larsson, delägare, Conditori Nordpolen
Mattias Ljungberg, ägare, Tössebageriet

Per och Mattias_320x200Moderator
:
Henrik Olsson

Henrik-Olsson_foto Åsa Stöckel_320x200*

Foto: Åsa Stöckel

 

C09:10 - Bageriscenen