Klimatkris och låga inkomster - hur räddar vi framtidens choklad?

Hitta oss på kartan

Världens sug efter choklad ökar, men möjligheterna att odla kakao har kraftigt försämrats. I flera av de största kakaoproducerande länderna är inkomsterna låga och barnarbete utbrett. Klimatförändringarna har redan drabbat kakaoodlarna hårt - på vissa ställen regnar det för mycket, på andra är det alldeles för torrt. Läget är akut och om vi vill fortsätta äta choklad i framtiden behöver vi agera på bred front. Kakaoodlarna måste få bättre betalt, barnarbete måste bekämpas och odlarna måste få hjälp med att adressera klimatförändringarna. 

Medverkande:
Joel Lindqvist, chokladmästare, Malmö Chokladfabrik
Cecilia Jaukkuri, produktansvarig kakao/choklad, Fairtrade Sverige

 Joel-o-Cecilia_320x200

 

Moderator:
Henrik Olsson

Henrik-Olsson_foto Åsa Stöckel_320x200*

Foto: Åsa Stöckel

 

C09:10 - Bageriscenen