Boka din medverkan idag

Den 5 – 7 april 2022 är det dags igen för GastroNord - norra Europas viktigaste gastronomiska plattform!
* Tilläggsvillkor Covid-19. Läs mer längst ned på sidan.Pris monteryta:

– 100 kvm 1 830 SEK/kvm
101 kvm – 1 630 SEK/kvm
I priset ingår skiljevägg mot granne.
ExpoStart tillkommer: 6 295

ExpoStart/ExpoLeads/ExpoTotal
Vad är det och vad ingår »

Allmänna villkor »

Företagsprofil Online
Visa kontaktuppgifter, bilder, filmer, länkar till ditt företag. Marknadsför dina egna kampanjer, nyheter och erbjudanden samt aktiviteter i din monter på GastroNords webbplats.

Samutställaravgift: 3 995 kr
Om ni är fler företag som ställer ut tillsammans i montern.
Anmäl dina samutställare här »

Miljöavgift (obligatorisk miljöavgift för hållbar avfallshantering)
Monter 1-15kvm, 95 kr/monter
Monter 16-49kvm, 295 kr/monter
Monter > 50kvm, 995 kr/monter

Hörnmonterexponering
Monter med två eller fler öppna sidor. I mån av tillgång.
Pris: 3 500 SEK ex. moms

Kontakta oss
Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar, önskemål eller vill boka monter.
Maila oss »

Skicka in en intresseanmälan »

* Tilläggsvillkor Covid-19

Med anledning av rådande Covid-19 situation erbjuder Stockholmsmässan (SM) sina kunder (SM-kund) förmånligare betalningsvillkor, vilket innebär att monterhyra och övriga ersättningar för Utrymmen ska betalas senast trettio (30) dagar innan Arrangemangets startdatum.

SM kommer också i händelse av om Covid-19 direkt eller indirekt påverkar Arrangemangets genomförande senast den 18 februari 2022 meddela SM-kund om Arrangemanget ställs in.

Om Arrangemanget ställs in enligt ovan har SM-Kund inte en skyldighet att betala monterhyra och ännu ej utförda tjänster för Arrangemanget. Om SM-kund har erlagt betalning för monterhyra och ännu ej utförda tjänster ska betalningen (ej tillgodohavanden) återbetalas av SM om Arrangemanget ställs in enligt ovan. Anmälningsavgiften återbetalas inte, men tillgodoräknas SM-kund om denne deltar vid nästa genomförande av Arrangemanget. Parterna ska svara för sina egna nedlagda kostnader och ingen av parterna är berättigad till skadestånd från den andra parten med anledning av att Arrangemanget ställs in enligt ovan.

Till undvikande av tvivel ska det som stadgas i övrigt i avtalet (inkluderat SM:s Allmänna villkor) fortsatt gälla mellan parterna, oaktat ovan angivet ska §3.4 i SM:s Allmänna villkor alltid kunna åberopas och ska gälla i full och oförändrad form för den händelse Arrangemanget påverkas av händelse som inträffar senare än den 18 februari 2022.

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan parterna.