Stockholm vatten och avfall

Sortera matavfallet

Snart obligatorisk sortering av matavfall – kom igång redan nu

Många restauranger sorterar redan sitt matavfall och ser ett stort värde i det. Från och med 2021 blir det obligatoriskt i Stockholm, men det finns mycket att vinna på att komma igång redan nu.

I höstas beslutade Stockholms stad att sortering av matavfall ska bli obligatoriskt för Stockholmsrestauranger och -storkök från och med den 1 januari 2021. Alla som serverar mer än 25 portioner per dag blir alltså skyldiga att skilja matavfallet från övriga sopor.

Genom att sortera ut matresterna, som blir biogas och biogödsel, bidrar du med klimatnytta och till ett regionalt kretslopp. Dessutom sparar du pengar.

– Eftersom vi vill uppmuntra till utsortering av matavfall har de restauranger som sorterar ut matavfall i dag en lägre avgift för hämtningen av sitt restavfall. För många är det ett incitament att börja sortera, säger Marita Söderqvist, ansvarig för projekt matavfall på Stockholm Vatten och Avfall.

Ökat medvetande om ditt svinn

Den ekonomiska vinsten är förstås viktig, men det finns fler fördelar med att haka på tåget redan nu. Sorteringen bidrar starkt till restaurangens hållbarhetsprofil och tack vare sorteringen blir du med stor säkerhet mer medveten av vad som faktiskt slängs, vilket i sin tur kan leda till minskat svinn.

– Genom att sortera ut matavfallet kan du även få bättre koll på matsvinnet, och spara pengar även där. Dessutom kan du berätta för dina gäster att skalrester och annat matavfall gör miljönytta. Så om du redan i dag har förutsättningar för att sortera – varför vänta? säger Marita Söderqvist.

Ta kontaktmed fastighetsägaren

Det är fortfarande ett tag kvar till årsskiftet, men det finns fler skäl till att se över hanteringen av avfall redan i dag. För att sorteringen av matrester ska fungera krävs nämligen rätt förutsättningar i din fastighet.

Om din restaurang redan har kärlhämtning kan du redan nu skicka in en intresseanmälan och komma igång med sorteringen (och alltså sänka din avfallshanteringsavgift). Om det i dag inte finns förutsättningar för att ha separat matavfallsinsamling i lokalerna/fastigheten, behöver du koppla in din hyresvärd. Det är nämligen fastighetsägaren som ska säkerställa att rätt förhållanden finns.

Det är också fastighetsägaren som, i den mån det behövs, ges möjlighet att söka tillfällig dispens, en möjlighet som kommer att ges till restauranger som exempelvis har för trånga soprum.

Vill du komma igång med sortering av matavfall? Läs mer här!

Fakta

Den 1 januari 2021 blir det obligatoriskt för verksamheter som serverar fler än 25 portioner per dag att sortera ut sitt matavfall. Stockholm Vatten och Avfall är ansvarig för avfallshanteringen i Stockholms stad och tillhandahåller de kärl som behövs samt hämtar avfallet enligt restaurangens abonnemang. Läs mer och anmäl ditt intresse här!

 

Marita Söderqvist, Stockholm vatten och avlopp

Om du redan har rätt förutsättningar att sortera matavfall finns det ingen anledning att vänta med att komma igång, menar Marita Söderqvist, ansvarig för projekt matavfall på Stockholm Vatten och Avfall.