Karin Wendin

Framtidens mat – professor Karin Wendin förklarar

Förutom alla spännande utställare med nya produkter kommer GastroNord även bidra med kunskap genom föreläsningar från olika aktörer inom branschen. Karin Wendin, professor inom mat- och måltidsvetenskap, berättar om hur forskningen kring framtidens mat går till i en föreläsning på GastroNord den 6 april.

Karin Wendin arbetar på Högskolan i Kristianstad och Köpenhamns Universitet. Hennes forskning, som främst handlar om dofter och lukter, har allt mer gått över till hållbar mat för framtiden. Världens matproduktion bidrar till utsläpp av 6 miljarder ton växthusgaser per år och står för drygt en femtedel av hela världens utsläpp, någonting som Karin tror kommer förvärras om vi inte ändrar våra konsumtionsmönster.

– Vi behöver dra ner på vår köttkonsumtion, det råder det stor konsensus om. Vår planet kommer närma sig 10 miljarder invånare år 2050 och man räknar med att vi skulle behöva öka den totala matproduktionen med 70 procent om vi ska tillgodose hela jordens befolkning med mat. Det är inte hållbart och vi behöver hitta alternativa vägar, säger Karin Wendin.

”Vi kommer bli tvingade till förändring”
Nötkreatur bidrar till förhöjda utsläpp av växthusgasen metan genom sitt idisslingssystem. Dessutom äter de oftast odlad mat som människor skulle kunnat nyttja samt betar på brukningsbara jordar. Trots detta behövs djuren och bidrar stort till fungerande ekosystem, men att öka djurproduktionen till den grad som behövs kommer att vara väldigt skadligt för vår miljö, menar Karin Wendin.

– Vi måste hitta alternativ till hur vi äter idag, nyttja resurserna olika och inte äta lika mycket från toppen av näringskedjorna. Vi kommer, mer eller mindre, bli tvingade till den här förändringen om vi inte gör det frivilligt. Här kan insekter bli en viktig näringskälla i framtiden. Det är inte den enda vägen, men det är en bra källa till proteiner, vitaminer och mineraler som vi behöver få i oss och det är dessutom klimatsmart, hävdar Karin Wendin.

Insekter som mat
Det är fler människor i världen som inkluderar insekter i sin kost än som inte gör det, menar Karin Wendin. Hon har tillsammans med sina kollegor genomfört tester för att undersöka insekters olika texturer och dess påverkan på smakupplevelsen och har dessutom varit med och skrivit en kokbok med insekter i fokus.

– Det är helt klart en barriär som vi måste över för att få bort känslan av att insekter är äckliga. Det är västvärlden som inte har den vanan men det går bra att mala ner dem så kan man få bort ett visst motstånd. Insekter smakar inte konstigt som sådana, men de smakar väldigt olika varandra, precis som olika köttbitar och fiskar smakar olika, avslutar Karin Wendin.

Karin Wendin kommer till GastroNord den 6 april och föreläser om framtidens hållbara mat.