Världsunik USB-sensor + App = alltid tillgänglig templogg

Vi tar temperaturen på grönsaker, frysta och kylda varor.

MobiOne har utvecklat en app och en digitalt USB temperatursensor som gör det enkelt att mäta produkttemperaturen snabbt och korrekt, enligt gällande nya branschriktlinjer. Dessutom sparas temperaturdata automatiskt från mätstickan (USB) via handdator eller mobiltelefon, till ert eget kvalitetssystem eller i vår portal.


MobiOne AB.