Problematiken med matsvinn och hur vi kan minska den

Hitta oss på kartan
Föreläsare: Mattias från SLU

Matsvinn är ett problem som fått allt större uppmärksamhet på senare år. I storkök slängs i s torleksordningen 20% av den mat som serveras även om variationen är stor. Många börjar därför ta krafttag mot matsvinnet och tack vare en mängd olika åtgärder börjar vi kunna se att matsvinnet minskar, främst i skolor som var tidiga att arbeta med frågan.


Marknadsplatsen Scen