Maten vi äter i framtiden – aspekter kring nutrition, hållbarhet och attityder

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Karin Wendin, Professor, PhD Vice Dean, Faculty of Natural Sciences 

Mat och matkultur skiljer sig åt, inte bara mellan olika kulturer utan också över tid. Gårdagens matkultur är inte densamma som morgondagens, även om vi säkert kan finna likheter. Trender kommer och går, det innefattar också det vi äter. Ekologisk mat, mat lagad från grunden, lokalproducerad mat är trender många kan känna igen. Idag pratar vi bland annat om hållbar mat. Om detta och om tre aktuella projekt som handlar om insekter som mat, kulturspannmål och alger.

Karin Wendin, Professor i Mat- och måltidsvetenskap, vid Högskolan Kristianstad och affilierad till Köpenhamns Universitet. Mat och livsmedel, och framförallt hur de smakar och upplevs är hennes huvudsakliga forskningsfokus. Bakgrunden är naturvetenskaplig, hon är utbildad kemist och har doktorerat vid Chalmers tekniska högskola. Efter arbete vid olika delar av det forskningsinstitut som idag heter RISE (Research Institutes of Sweden), samt en period som gästforskare i Köpenhamn, kom hon till Högskolan Kristianstad.


Marknadsplatsen Scen