Energieffektivisering i storkök och Relivs

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Josep Termens

 

Energiförbrukningen i köken är en fråga som är högst aktuell i dagsläget med skenande priser.
Josep Termens är en energikonsult och projektledare inom området och kommer prata om hur man kan minska sina energianvändning i storkök och restauranger. 


Marknadsplatsen Scen