Blå mat - centrum för framtidens sjömat

Hitta oss på kartan
Föreläsare: Fredrik Gröndahl Head of Department for SEED at KTH & Anders Kiessling SLU

Syftet med Blå mat - centrum för framtidens sjömat, är att ta vara på den enorma potential som finns i produktion av näringsriktig mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat. Blå mat arbetar mot visionen: ”Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad vill vi skapa förutsättningar för en långsiktig och bärkraftig produktion av sjömat och göra Sverige till en ledande producent av attraktiv och hållbar sjömat.” En kortare version av visionen lyder: ”Sverige ska bli en ledande leverantör av attraktiv och hållbar sjömat.” Centrumbildningen har möjliggjorts genom mångåriga nationella samarbeten. Blå mat samlar universitet, forskningsinstitut, företag, regioner och organisationer verksamma inom sjömatssektorn.

Marknadsplatsen Scen