Leadtrack

Lead Track

Med LeadTrack slipper du visitkort och lösa anteckningar och kan fokusera på det som är viktigt under eventet – mötet på plats!

Med LeadTrack-licensen får du snabbt koll på din besökare i montern genom att skanna av besökaren med din mobil och direkt markera vilken uppföljning besökaren ska få. Du kan enkelt dra ut en rapport när du vill. Eftersom licensen är en app kan alla i montern ha sin egen. 

Mer information hittar du här »

För eventspecifik information, kontakta Eventservice, telefon 08-749 44 44.