hjärta o grönsaker-i-panna-2000x800

Viktig information angående matlagning i monter

Anpassade regler som gäller för matlagning specifikt på GastroNord. Vi behöver veta vad du ska tillaga, vilken typ av utrustning som du tänkt använda och i vilken omfattning senast den 17 september.

Skicka din ansökan och bifoga även en skalenlig ritning till eventservice@stockholmsmassan.se senast den 17 september, så återkommer vi med bästa lösningen för dig. Du kan även ringa Eventservice på telefon 08-749 44 44. Därefter så avgör vi om eventuellt rökutsug eller kolfilterfläkt behövs samt hur det bäst installeras.
 
Projektledningen för GastroNord har tillsammans med säkerhetsansvarig fattat beslut att göra ett undantag för mässorna GastroNord då man ersätter rök- och brandsensorerna med brandvakter. Detta för att undvika fördyrande kostnader för utställare som då annars i flertalet fall skulle få beställa utsugsventilation, även för begränsad matlagning.
 
Generellt gäller följande:   
- Matlagning som ångar eller genererar värme utan doft eller os går bra utan ventilation.  
- Matlagning som hemmabruk med stekning eller grillning eller annat som osar/luktar behöver kolfilterfläkt.  
- Matlagning med grillning eller stekning i större omfattning kräver ventilation med kåpa och utsug.  
 
 
OBS! Det är alltid ditt ansvar som utställare att planera monter och matlagningen för att inte montergrannar störs av os eller kraftig lukt. Skulle relevanta klagomål uppkomma från utställare eller besökare måste matlagningen upphöra, alternativt efterinstallera ventilation och detta till egen kostnad. Det är själva oset som är problemet och bara värme är inget problem då brandlarmet stängs av och extra brandvakter sätts in enlighet med brandskyddsreglerna.
 
Alternativ till att steka eller grilla på plats är att förbereda detta i förväg med efteruppvärmning/ tillagning på mässan utan os eller rök. Det kommer också finnas en plats för att sätta upp grill utomhus där ni själva kan grilla utan att tänka på ventilering.
 
Observera att gasol inte får användas på Stockholmsmässan.
 
Vid eventuell osäkerhet var vänlig att kontakta Eventservice om vad som planeras och vad som blir bäst för ert mässdeltagande med ovan regler i åtanke.

Du hittar även denna information i Event Planner.