Kartonger-på-pall-800x500

In- och utflyttningstider

Inflytt
Söndag 2020-10-18, 07:00 - 20:00
Måndag 2020-10-19, 07:00 - 16:00*
Tisdag 2020-10-20, 07:00 - 10:00

*OBS! Med början 2020-10-19 kl. 16.00 läggs gångmattorna och all godshantering som kräver truckkörning måste vara avslutad. Gångarna måste vara fria från gods, vagnar eller liknande. 
Arbete i den egna montern är tillåten till kl. 22.00.

Observera att det är begränsad framkomlighet via huvudentrén vid inflytt på grund utav pågående mässor, så du kan inte frakta ditt gods till din monter den vägen. Vänligen flytta in via C-hallsportarna.
 
Utflytt 
Torsdag 2020-10-22, 17:00- 24:00
Fredag 2020-10-23, 07:00- 16:00

Skyddsskor
Enligt krav från Arbetsmiljöverket ska skyddsskor användas av de som vistas i områden där det förekommer trafik med truck. Dessa regler gäller alltså på Stockholmsmässans produktionsytor under uppbyggnad och nedmontering av ett evenemang. Det är arbetsgivarens ansvar att reglerna följs, det innebär att du som utställare eller monterbyggare är ansvarig för att din personal bär skyddsskor.

Skyddsskorna ska ha tåhätta och slutet hälområde d.v.s. lägst skyddsklass S1. Saknar du skyddsskor finns det att köpa i Servicecenter och i de flesta byggvaruhus.