vinkorkar-2000x800

Import av alkohol

Om du som utställare inte har ett företag med partihandelstillstånd för alkohol måste alkoholen förtullas in i landet av ett sådant företag. För att uppfylla svensk lag, har Herdenstam Vinhandel utsetts av GastroNord för att hantera logistiken för producenter utan en godkänd importör i Sverige.

Instruktioner för utställare som inte har en godkänd importör i Sverige:

1. Fyll i alla flikar i formuläret Request to import". Skicka det sedan till order@herdenstam.se. Ange även antal kollin i mailet. Skickas in senast 6 oktober 2020.

2. Du kommer att få en faktura från Herdenstam Vinhandel som måste betalas innan din leverans (alkoholskatt/administration/hanteringsavgift). Detta för att de både ska kunna registrera och betala svensk alkoholskatt för dina produkter. Fakturan ska betalas senast 13 oktober 2020.

3. Se till att ditt paket är märkt på två sidor med:
a) Ditt monternummer på GastroNord 2020 (Samma information som kolumn "H" I formuläret "Request to import")
b) Namn på producenten 

4. Ge följande information till din transportör:     
Din importör: Herdenstam Vinhandel AB
VAT nr.: SE556653681801
Vårt SEP nr är: SEP5566536818 (Within EU)
Vårt SEP nr är: SEP9900271942 (Outside EU)
Vårt EORI-nummer är: SE5566536818
Excise nummer är: SEP0000031046

Godsadress: Stockholmsmässan AB
Godsmottagningen
GastroNord 2020
"Företagsnamn och monternummer"
Parkeringsvägen 10
125 30 Älvsjö
Varorna ska vara Stockholmsmässan tillhanda senast 15 oktober

Genom att skicka in denna blankett accepterar du de villkor som anges i hanteringsanvisningarna. Herdenstam Vinhandel tar inget ansvar för säker hantering och leverans av varorna. Herdenstam Vinhandel eller dess leverantörer är under inga omständigheter ansvariga för några speciella, oavsiktliga, indirekta eller följdskador som helst (inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst eller konfidentiell eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, för förlust av integritet, för underlåtenhet att uppfylla någon skyldighet, inklusive god tro eller rimlig vård, för försumlighet och för någon annan ekonomisk eller annan förlust alls) som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till de tillhandahållna tjänsterna.

Herdenstam Vinhandel kommer dock att göra sitt bästa för att se till att dina produkter hanteras med största försiktighet och levereras i tid till GastroNord 2020.

Eventuella frågor kring processen att importera viner, vänligen kontakta Herdenstam Vinhandel direkt.  
E-mail (föredras): order@herdenstam.se   
Telefon: +46 70 839 18 43


Du finner även denna information i Event Planner.