utställarkort o biljett 1000x800

Inbjudningar och utställarkort

Vill du bjuda in kunder till mässan? Beställ inbjudningar i EventPlanner! Där beställer du även utställarkort till din monterpersonal.

Ett mycket effektivt sätt att marknadsföra sitt deltagande på är att i förväg skicka ut inbjudningar till kunder som du vill träffa under mässdagarna.
 
Du som utställare kan bjuda in dina besökare genom att beställa inbjudningar helt kostnadsfritt (värde 240 kr/st). Du kan välja på tryckta och digitala inbjudningar.

Sista beställningsdag för tryckta inbjudningar är 17 mars.

 
Utställarkort
Alla som arbetar i din monter under mässan måste ha en egen personlig namnbricka med foto (fotobadge) och bära denna synligt. Detta är en säkerhetsfråga och underlättar också för besökarna att veta vem de har pratat med.
 

Tillfällig personal, till exempel hantverkare som enbart arbetar under in- och utflytt, kan hämta ut ett workpass på informationen på entrétorget, Grindstugan och grinden mellan B och C-Hall.

Varje monter är berättigad till 1 utställarkort per 4 kvm monteryta, minimum 5 kort och maximum 40 kort. Samutställare är berättigade till 2 kort per monter. Överuttag av utställarkort debiteras med 240 kr/kort.

 

Utställarkort ger tillträde till mässan 2 timmar innan mässan öppnas och 1 timme efter stängning. Kortet ska bäras väl synligt och är endast avsett för personal som ska arbeta i montern.