Logotyp för By Gastronord.

By Gastronord är paraplykonceptet som innefattar Vinordic Wine Challenge, Glass-SM och de aktiviteter vi skapar för att gynna affärerna för företag i branschen. Gastronord fungerar som en katalysator i näringslivet, och genom våra tävlingar gör vi det möjligt för företag att marknadsföra sina produkter mot en bredare publik. 

Hur en anmälningsavgift till våra tävlingar kan skapa så mycket affärsmöjligheter är bara ett exempel – läs mer här.

Våra tävlingar