Peter Thomelius

Paneldebatt på GastroNord - faktorerna som lockar ungdomar till din arbetsplats
Bra kollegor och arbetsmiljö följt av lön och förmåner toppar listan över de viktigaste faktorerna vid valet av arbetsgivare, visar listan framtagen av Academic Work och Kantar Sifo. På plats nummer fem hittar vi den trygga anställningen och företagsstabilitet, ett ämne som har klättrat i prioriteringarna sedan pandemin skapade osäkerhet på arbetsmarknaden. Vilka faktorer som prioriteras vid val av arbetsplats är därför en fråga som kommer tas upp i en paneldebatt på mässan.

Peter Thomelius, kompetensförsörjningschef på Visita, arbetar bland annat med frågor gällande den attraktiva arbetsplatsen och hur besöksnäringen i helhet kan locka unga talanger.

­­­– I vår bransch är det väldigt attraktivt att erbjuda kollektivavtal. Då visar arbetsgivaren att det är ordning och reda och att man gör rätt för sig som företag och personalen kan känna en form av trygghet. De anställda behöver ha ett förtroende för organisationen och lita på att du som arbetsgivare sköter dina ålägganden och ditt företag på ett professionellt sätt, säger Peter Thomelius.

Peter Thomelius betonar även vikten av den sociala hållbarheten på arbetsplatsen, vilket även toppar listan med de viktigaste faktorerna på arbetsplatsen.

Topplista

”Håll örat mot marken”
I och med den stora konkurrensen inom restaurangbranschen handlar det inte endast om att göra själva branschen attraktiv, utan även få sin egen verksamhet att sticka ut från mängden för att locka kompetent arbetskraft.

– Det finns flera undersökningar som visar hur ungdomars arbetspreferenser skiftar med tid och det gäller att som arbetsgivare ständigt hålla örat mot marken för att kunna tilltala arbetskraften man vill attrahera. Studierna sträcker sig över flertalet branscher men restaurangbranschen måste kunna konkurrera med liknande arbetsvillkor för att kunna ses som en attraktiv arbetsplats, säger Annika Linderoth, projektledare för GastroNord.

Restaurangbranschen har länge lidit av brist på kompetent personal, någonting som har förvärrats drastiskt till följd av pandemins effekter.

– Många har lämnat branschen och utbildat sig på annat håll, vilket skapar problem nu vid uppstarten av restauranger som har behövt skära ner på personal under restriktionerna. Det har blivit en stark konkurrens på arbetsmarknaden om kompetent arbetskraft, påstår Peter Thomelius.

De avgörande faktorerna som attraherar arbetstagare står i fokus för paneldebatten med ledande branschföreträdare, som kommer hållas 13:00 den 6 april på Stockholmsmässan.

GastroNord håller dörrarna öppna mellan 5 – 7 april 2022 i Stockholmsmässan.