Moderna Delikatesser

Insekter – ett proteinrikt alternativ till kött

På GastroNord 2022 kommer företag och matproducenter visa upp sina senaste innovationer och tekniker som behövs för att vi ska klara våra klimat- och försörjningsutmaningar. Möt Moderna Delikatesser och Syngja som producerar och utvecklar alternativa produkter till köttprotein med insekter som bas.

Jonas Looström är grundare och vd för Moderna Delikatesser som funnits i fyra år. Deras samarbetspartner, Syngja, drivs av molekylärbiologen Jakob Rykov och producerar klimatsmarta insekter på gårdar i Danmark. Målet är att utgå från naturen och inte försöka styra den.

– Vi kallar oss för Moderna Delikatesser men egentligen utgår vi från grunden, naturen. Vi vill vara innovativa och bidra med framtidens mat på ett klimatsmart och hållbart sätt, det kommer verkligen behövas om vi människor ska klara av att förse hela jordens befolkning med mat, säger Jonas Looström.

Jonas framtidsvision
Jordens befolkning beräknas år 2050 uppgå till närmare 10 miljarder invånare, en siffra som är oroväckande när det kommer till världens matproduktion.

– Vi måste minska på resurserna som går åt till matproduktion. Vatten kommer troligtvis bli en bristvara i framtiden och vi behöver därmed hitta nya sätt att producera livsmedel effektivt. Jag tror att regleringar kommer införas när det kommer till resurshantering vid djuruppfödning, menar Jonas Looström.

Det kan låta som en dyster framtid vi har framför oss men det finns alternativa livsmedel som bör lyftas upp menar Jonas, nämligen insekterna.

– Det finns en psykologisk spärr som vi måste komma över när vi pratar om insekter som mat. Faktum är att över två miljarder människor redan äter insekter till vardags runtom i världen så det är inga konstigheter. Syrsor innehåller dessutom mer protein per kilo än både nötkött och fläskkött och därtill många livsnödvändiga vitaminer för oss människor, hävdar Jonas Looström.

Syrsans miljövinst
Koldioxidutsläpp, vatten- och foderåtgång – en treenighet som tillsammans bidrar till en förhöjd klimatpåverkan vid djuruppfödning. Jonas Looström påpekar att mycket mindre resurser krävs vid uppfödning av exempelvis syrsor: Ett viktigt komplement till djurhållning.

– Syrsorna föds upp i Syngjas anläggningar i Danmark med rätt fuktighet och värme, optimala förhållanden för insekter. Kan vi odla fler insekter som mat så kan vi även behålla alla kossor och andra djur som är jätteviktiga för vårt ekosystem. Vi behöver bara hitta andra alternativ för vår nuvarande livsmedelsproduktion är inte hållbar, menar Jonas Looström.

Moderna Delikatesser och Syngja på GastroNord
På GastroNord kommer Moderna Delikatesser och Syngja ställa ut och visa en rad produkter ur sitt sortiment. Bland annat kommer besökarna att kunna smaka på och få mer information om alternativ kost och vad det innebär för vår planet att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion.

– GastroNord har alltid varit nummer ett för mig, det är här jag knyter viktiga kundkontakter och vi ser väldigt mycket fram emot att få ställa ut. Vi är också här i utbildningssyfte för att sprida kunskap om framtidens hållbara mat, avslutar Jonas Looström.

På GastroNord den 5 – 7 april 2022 är kunskapsutveckling och arbetet för att säkra morgondagens mat av yttersta vikt.