Disperator AB

Vi finns i monter C16:07

VARFÖR DISPERATOR?
Efter 40 år som marknadsledande tillverkare av matavfallskvarnar till den marina industrin har vår erfarenhet och hängivenhet resulterat i den unika driftsäkerhet som krävs för extrema förhållanden på världshaven. Vår innovationsförmåga har dessutom givit kök i kommuner insamlingssystem och den utrustning för källsortering av matrester som krävs idag och samtidigt är ekonomiskt överkomlig.
I kombination med produkternas höga kvalite har vi skapat en marknadsledande position för utrustning till matavfallshantering inom den marina industrin världen över.
I dialog med marknaden driver vi vår egen forsknings- och utvecklingsverksamhet med förståelse för
produktutvecklingens balans mellan teknik, ekonomi, produktion och miljöpåverkan.
Med över 60 års erfarenhet har vi byggt upp den kunskap som gjort oss till specialister inom produktion, utveckling och distribution av utrustning för effektiv hantering och källsortering av matavfall.
Hitta oss på kartan

Kategorier

  • Apparater, automater & redskap

Kontakt

Disperator AB

Mälarvägen 9 141 71  Segeltorp Sverige